دانشمندان

ساعت

تقویم فارسی

 
دوشنبه
1394
آذر
9
 

عضویت در خبرنامه

بازدیدکننده محترم با عضویت در خبرنامه از اخرین اخبارسايت مطلع شوید
نظرسنجي

طراحی و محتوای سایت کانون ریاضی مازندران را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 

آمار سایت

mod_vvisit_counterامروز355
mod_vvisit_counterدیروز1010
mod_vvisit_counterاین هفته1365
mod_vvisit_counterاین ماه43605
mod_vvisit_counterکل بازدید1214002

Today: آذر 09, 1394
آزمون بنیه علمی (5) پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط مدیریت کانون   
يكشنبه ، 9 مهر 1391 ، 07:21

1-اولین رقم ازسمت چپ عددی درمرتبه ی دهگان هزار است. این عددچند رقمی است؟ طبقه ی هزار آن چندرقمی است؟

       الف) 5-2                   ب) 6-2                      ج) 5-3              د)6-3

2- اگر به یکان هزارعددشش رقمی 4تااضافه شود،آن عددچندتااضافه می شود؟

الف)  40000                  ب)  4000                     ج)  400             د)4

3-حاصل ضرب دوعددمتوالی حتما برچه عددی بخش پذیراست؟

الف) 2          ب)  3        ج) 4      د)5

4-درتقسیم یک عددبر4 باقیمانده کدام یک ازاعدادزیر نمی تواندباشد ؟

الف) 0          ب) 1      ج) 4       د)3

5-خارج قسمت تقسیمی 30وباقی مانده آن نصف مقسوم علیه ومقسوم علیه ثلث خارج قسمت است مقسوم کدام است؟

الف)  330    ب) 385      ج)  370      د)305

6-عدد125 راباکدام عددزیر جمع کنیم تامجموع بر18بخش پذیرباشد؟

الف)  96         ب) 94         ج) 93          د)91

7- 23 تا  دوسوم به صورت عدد مخلوط  کدام است ؟

الف )    چهارده ویک سوم    ب)  پانزده ویک سوم     ج)  شانزده ویک سوم    د)  هفده ویک سوم                                  

8- کدام یک بین دو کسر   سه چهارم و   پنج ششم قرار می گیرد ؟

الف ) پانزده بیست وچهارم   ب)  هشت بیست وچهارم   ج)  چهارپنجم د) سه پنجم

9- مجموع دو عدد 7 و اختلاف آن ها   دووسه پنجم   می باشد . هریک از این اعدا د به ترتیب کدامند ؟

الف )  چهاروچهارپنجم ،  دوویک پنجم    ب) یازده پنجم  ، نه پنجم                                                    ج) سه وهشت دهم  ، دوودودهم د) دوازده پنجم ، بیست وچهارپنجم

10- فاصله ی منزل حسین با دوچرخه تا مدرسه سه دقیقه راه است اگر سرعت حسین هنگام آمدن به مدرسه 20 کیلومتر در ساعت باشد فاصله ی خانه ی حسین تا مدرسه چند کیلومتر است ؟

الف )  دوسوم کیلومتر      ب)  یک ویک دوم کیلومتر      ج) 2 کیلومتر      د)1 کیلومتر

11- گنجایش دو لیوان برابر است . در لیوان اول پنج ششم و در لیوان دوم شش هفتم   آب ریخته ایم کدام لیوان آب بیشتری لازم دارد تا پر شود ؟ چقدر ؟

الف ) اولی - یک سوم    ب) دومی -  دوچهاردهم    ج) اولی - یک ششم    د) دومی - یک هفتم

12-کدام کسر با شصت وهشت ،هشتادوپنجم  برابر است ؟

الف )چهارپنجم ب )  پنج هفدهم  ج )  هفده بیست ونهم  د )  سه هفتم                   

13- باقیمانده ی تفریق مقابل کدام عدد زیر است ؟                 پنجاه ودوسه چهارم منهای هفده وپنج ششم        

الف) سی وچهاروبیست وسه بیست وچهارم             ب)    سی وپنج ودوبیست وچهارم                          ج)   سی وچهارویازده دوازدهم                             د)  سی وپنج وبیست ودو بیست وچهارم  

14- چهار برابر عددی را با خودش جمع کرده ایم حاصل عدد3500 شد. خمس عدد کدام است ؟               الف)700                  ب)500                         ج)875               د)140

15-ازیک سوم  عددی 5 واحد کم کردیم سپس حاصل را دریک چهارم  ضرب کردیم عدد 10 به دست آمد آن عدد کدامیک از عدد های زیر است ؟

الف) 45         ب)90              ج)135              د)150

16-اگر15شهریور سه شنبه  باشد،12مهرهمان سال چه روزی است؟

الف) سه شنبه         ب) چهار شنبه             ج) پنج  شنبه              د) جمعه

17-چهاربرابرعددی راباخودش جمع کردیم وحاصل 60 شد،آن عددکدام است؟

الف) 10         ب)12               ج) 15               د)20

18-مجموع اعدادزوج از1تا150باکدام گزینه برابراست؟

الف)76×74          ب)  76×76       ج) 76×75     د) 77×75         

19- مجموع اعدادفرد از1تا150باکدام گزینه برابراست؟

الف)76×77          ب)  76×76        ج) 76×75     د) 75×75         

20-درساعت یک وسی دقیقه، زاویه بین دوعقربه ساعت شمار ودقیقه شمارچنددرجه است؟

الف)  135 درجه       ب)  120 درجه            ج) 118 درجه          د)95 درجه

21- نسبت پول محمد به پول وحید2به3می باشدونسبت پول سعید به پول وحید4به3 است.اگر مجموع پول این 3نفر2700تومان باشد.سعیدچندتومان پول دارد؟

الف)800     ب)400            ج)1200        د)600

22- نسبت پول رضابه جوادمثل سه چهارم به دوسوم به است. اگر اختلاف پول آن ها300تومان باشدجوادباپول خود چند مداد80تومانی می تواند بخرد؟

الف)12           ب) 18         ج) 30        د)16

23--محیط مستطیلی 30سانتی متراست.اگرعرض آن ربع طولش باشدمساحت آن چقدراست؟

الف) 80          ب)16          ج)32         د)36

24- هر ضلع مربعی 50 سانتیمتر است محیط این مربع چند متر است ؟

            الف) 100 متر  ب) 50 متر      ج) 2 متر                      د) 625 متر

                                                                

برگرفته از سایت:http://sakhtkoshan-sjt.blogfa.com/post-83.aspx

روابط عمومی کانون ریاضی مازندران- شعبه فریدونکنار

 

منوی دانش آموز

منوی دبیران

شعر و طنز

معما و سرگرمی

ورود به سایتتمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کانون ریاضی مازندران - شعبه فریدونکنار می باشد
طراحی شده توسط : گروه میزبانی ملی سرور